HoHoManager version 1.3.1 för Android!

HoHoManager är appen för att göra det lättare för dig att hantera dina fritidshus, lägenheter och rum.

Android:

tps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hohomanager

Vad är nytt:

– Det är nu möjligt att ange priser för ytterligare personer utöver det vanliga beläggningen i ett rum (tack till Richard för ledtråden)

– Information om nya händelser på länkade externa plattformar kan nu visas på enhetsskärmen via ett märke på HoHoManager-appikonen (för prenumeranter)

– Allmänna lokaliseringsförbättringar

– Allmänna förbättringar av formatet

– Allmänna databasförbättringar

Om du märker misstag eller om du har förbättringsförslag, vänligen meddela oss

support@hohomanager.com.