Anslut externa system till HoHomanager

HoHoManager erbjuder dig möjligheten att ansluta bokningskalendrar för externa system (t.ex. AirBnB ©, Google ©, etc.) med ett aktivt prenumeration.

HoHoManager-appkalendern fungerar som en central kalender.

Med hjälp av exemplet med AirBnB © presenterar jag hur anslutningen skapas (från oktober 2019):

  • Navigera i HoHoManager till “Inställningar & statistik / grå växel” ==> “Objekt och rum” ==> Välj rummet för att ansluta till ett externt system ==> rulla hela vägen ==> Klicka på “Kopiera kalendern .ics Link “och kopiera kalenderlänken till Urklipp.
  • Logga in på ditt värdområde för AirBnB © och navigera till “kalenderområdet” för ditt boende.
  • Klicka på “Tillgänglighetsinställningar”.
  • Klicka på “Importera kalender”.
  • Ange den unika adressen till din HoHoManager-kalender och ge den ett beskrivande namn.

Observera att synkroniseringen av kalendern med AirBnB © sker med en kort tidsfördröjning eftersom AirBnB synkroniserar kalendern med vissa intervall. Vi är inte ansvariga för denna försening.Home