Översikt över ägarna och värdarna

På översiktssidan för “Ägare och värdar” kan du snabbt se alla ägare och värdar du hanterar, inklusive de egenskaper som tilldelats ägarna och värdarna.

Ett objekt måste tilldelas exakt en värd.

Genom att klicka på värdnamnet kommer du att nå värdens webbsida

Klicka på namnet på objektet för att komma till objektets egenskapssida.

Genom att klicka på “+” -teckenet i sidhuvudet kan du lägga till nya ägare och värdar.

Genom att klicka på “+” -tecknet bredvid underrubriken för objekten som tilldelats en värd kan du lägga till nya objekt till en värd.

Befintliga poster kan redigeras genom att helt enkelt klicka på dem eller raderas med “swipe” och efterföljande bekräftelse. Detta är dock endast möjligt om inga hyresgrupper / lägenheter med bekräftade hyror är tilldelade denna fastighet. Uthyrningsenheter ska raderas i förväg.